ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ


Μοντλο 130Ρ Πλαστικ

 • Πλαστικ ποτστρα με βαλβδα ρθμισης στθμης 
 • Ανοξεδωτο κλυμμα 
 • Τπα για καθαρισμ
 • Εκολη ρθμιση της στθμης του νερο 

     

   
   


Μοντλο 340 Μαντεμνια


 • Εξολοκλρου απ μαντμι
 • Ποτστρα με βαλβδα ρθμισης στθμης
 • Κπελλο φτιαγμνο απ χυτοσδηρο
 • Ανοξεδωτο κλυμμα
 • Εκολη ρθμιση της στθμης του νερο

ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ ΓΙΑ ΑΓΕΛΑΔΕΣ

Μοντλο 500


ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΣΤΑΒΛΟΥΣ
 • Πτισμα για 15-20 ζα
 • Κατασκευ εξολοκλρου απ ατσλι
 • Βαλβδα ομαλς ρος για την υψηλ και χαμηλ πεση νερο
 • Ρο του νερο μχρι 30 λτρα/λεπτ
 • Αυτοκαθαριζμενο κπελλο
 • Επτοιχη και επιδαπδια
 • Αντσταση στον παγετ με την εγκατσταση επιπλον μηχανισμο θρμανσης
  
     
     

Δαπδου

 

 • Κατασκευ απ μαντμι
 • Ορειχλκινη βαλβδα μεγλης χωρητικτητας
          
     
     


Τοχου

 • Ανοξεδωτη εππεδη ποτστρα (λιγτερη απλεια νερο)
 • Υψηλ ρο νερο 100 λτρα/λεπτ